Kedy sa začína na vysokej škole akademický rok?

akademicky-rok-na-vysokych-skolach

Akademický rok je termín, ktorý je známy hlavne vysokoškolákom, keďže u nich sa to už prevažne nenazýva školský rok. Akademický rok je rozdelený na dva semestre – zimný a letný, takže už ani tu sa nejedná o polroky ako sme zvyknutí. A práve preto, že sa vysoké školy od stredných a základných takto odlišujú, tak sa aj ich termíny odlišujú. Nie vždy sa začína ihneď v septembri, niektoré vysoké školy začínajú až v októbri. Zvyčajne končia letný semester koncom mája či začiatkom júna, kedy nasleduje skúškové obdobie. Pokiaľ študenti zvládnu všetky skúšky na prvý pokus, tak majú minimálne tri mesiace prázdnin, čo znie skvele. Avšak pokiaľ nie, tak sa musia učiť aj počas leta a v určitých termínoch si ich dorábať, a to aj počas letných mesiacov. Pre mnohých vysokoškolákov je veľmi dobrou pomocou študentská pôžička, a to hlavne v zahraničí, kde je školné veľmi vysoké. Takto majú šancu študovať i keď momentálne nemajú peniaze na platenie vysokého školného, a postupne to splatia keď budú už zarábať.

Advertisements
Kedy sa začína na vysokej škole akademický rok?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s