Vysoká škola ekonomická v Prahe

V poslednej dobe som začal zvažovať aj možnosť štúdia v zahraničí, rozhodol som sa brať do úvahy aj školy v Česku, ako prvá mi napadla Vysoká škola ekonomická v Prahe. Podľa recenzií, ktoré som objavil na internete som si urobil úsudok, že táto vysoká škola je jedna z najlepších na území Česka, nakoľko by som sa najradšej uberal cestou finančníctva a bankovníctva sa mi táto univerzita zapáčila. Poskytujú rovnako aj prospechové štipendium, na ktoré by som mal určite zálusk. Všetko sa však lahko spomína, ale ťažšie hovorí. Chystám sa pracovať na 120 %, no aj napriek tomu sú na vysokých školách kladené iné podmienky na prospechové štipendium. Presnejšie na Vysokej škole ekonomickej v Prahe sa nerátajú len výsledné známky z predmetov ale aj priebežné výsledky zo skúšok. Obsadenie učiteľov je vraj tiež na vysokej úrovni, veĺmi zriedkabo sa stáva, žeby sa žiaci nedostavili na prednášku len z dôvodu toho, že si myslia, že im skúška nič nemôže dať a kadšej budú študovať samy. Toto sa bohužiaĺ stáva na tých slovenských dosť často, dá sa povedať, že je to až pričasto. Určite treba však brať do úvahy aj ako vzdialený od rodiny by som bol, veď preda by som musel cestovať do cudzieho štátu a vzdelávať sa tam.

Advertisements
Vysoká škola ekonomická v Prahe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s