Ekonomická fakulta Mateja Bella v Banskej Bystrici

Ekonómia ma zaujala omnoho viac ako som si myslel a preto zvažujem podávanie prihlášky na viac ako jednu jedinú vysokú školu s ekonomicým zameraním. Rozmýšam taktiež nad Univerzitou Mateja Bella V Banskej Bystrici. Už som mal možnosť si obzrieť ako to tam vyzerá, kedže ako stredoškolák som sa pomocou projektu Mini – Erasmus mohol zúčastniť pár prednášok na tejto vysokej škole. Celkovo ten projekt bol zameraný na propagovanie určitých vysokých škôl, asi aj preto aby o ich služby malo záujem viac študentov, ale určite, aby sa aj stredoškoláci mohli lepšie premyslieť kam po ukončení strednej školy. V mojcih očiach je táto škola veľmi dobre vybavenou školou pomocou eurofondov na rozvoj školstva sa tu zrekonštruovala takmer polovica všetkých priestorov a plus sa pristavali nové budovy. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním. Presne tento status by som jej udelil aj ja nakoľko už som mal možnosť skúsiť si ten žiot na vlastnej koži.Určite by som však rozmýšlal na obsadení profesorov, lebo podĺa môjho názoru to mohlo byť o niečo lepšie. Nie všetci na mňa totiž urobili dojem.

Advertisements
Ekonomická fakulta Mateja Bella v Banskej Bystrici

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s